Hur tänkte man här ?

Ja man kliar sej ju i huvudet när man följer följetongen om Vammarskolan och fattar ingenting !
 
Igår gick Nybyggarna ut med följande  notis :
 
Nybyggarpartiet följer noga utvecklingen på Vammarskolan.
NB anser att man måste gå till botten med den uppkomna situationen, innan man kan kommentera ärendet.... Alla kort måste synas
samtidigt som det är viktigt att det får ta den tid det tar.
Självklart, om det visar sig att kommunen agerat fel i ärendet, måste NB som parti agera i frågan.
 
Detta var dagen efter att Helen Johansson Kokkonen gick ut med följande på Kommunens hemsida :
 
 

Det moderata oppositionsrådet Anna Nilsson låter via NT meddela att hon saknar förtroende för skolledningen på Vammarskolan, hon kräver att omorganisationen på skolan stoppas och dessutom ifrågasätter hon integrationen av nyanlända elever i de ordinarie klasserna.

Som företrädare för majoriteten och utifrån dagliga kontakter inom kommunen, vill jag uttrycka ett fortsatt förtroende för skolledningen och de förändrings- och utvecklingsarbeten som pågår på Vammarskolan och i kommunens övriga skolor. Det är ett arbete där eleverna och kvalitén i deras utbildning sätts i fokus. Ett arbete där vi alla, politiker såväl som skolledning och lärare, nu har ett ansvar att lösa på bästa sätt.

Gällande det pågående förändringsarbetet på Vammarskolan har lärarna varit involverade sedan förändringsarbetet inleddes, genom personliga samtal, samverkansmöten, styrgruppsmöten och andra mötesformer. Detta är fakta som bekräftas genom befintlig dokumentation, dokumentation som även tydliggör vikten av att fortsätta med det arbete som påbörjats. Lärarnas efterfrågan av bland annat nya sätt att arbeta kring eleverna framstår tydligt, ett arbetssätt som möter ett behov av att komma närmare eleverna och underlätta elevstödjande insatser med ett tydligt fokus på varje enskild elev.

Förändringsarbeten kräver delaktighet, lyhördhet och förtrogenhet för att bli lyckade och nå det som eftersträvas. Detta nödvändiga förändringsarbete är Vammarskolan nu mitt uppe i och här finns anledning till att lyssna och fördjupa dialogen innan omorganisationen slutligen sätts i sjön.

Vad gäller de förberedande klasserna så är den givna utgångspunkten att nyanlända ska inkluderas i de ordinarie klasserna. Ett arbetssätt som enligt gällande forskning underlättar integration och förebygger segregerade tendenser. Detta arbete genomförs utifrån nationella riktlinjer från Skolverket och sker på alla kommunens skolor.

Avslutningsvis vill jag även bemöta oppositionsrådets krav angående föräldramöte på skolan. I min roll som politiker ingår inte att toppstyra medarbetare i de kommunala förvaltningarna. Återigen, jag har fullt förtroende för skolledningen och för de förändringsarbeten som pågår och vet att dialogen med föräldrar nu är prioriterad. Den politiska ledningen ska, tillsammans med skolledningen och andra representanter från kommunen, bjuda in till ett öppet möte för föräldrar på Vammarskolan efter höstlovet. Det blir ett bra komplement till rektors skriftliga information hem till vårdnadshavare och ett utmärkt tillfälle till dialog kring den fortsatta utvecklingen av Vammarskolan.

På kommunfullmäktige i måndags fick Majoriteten kritik för att de använder Kommunens hemsida att besvara artiklar , men Helen sa att det var fakta så därför så svarade hon där .

Fakta är alltså att hon ...Helen skriver som företrädare för majoriteten ( Nybyggarna ÄR  majoriteten) och där ger hon skolledningen fullt förtroende i det som hänt på Vammarskolan . Hon går också stick i stäv med lärarna och säger att lärarna har varit involverade helt och hållet hela tiden . Hon påstår också att det är direktiv från skolverket att ta bort förberedelseklasserna och sätta dom i vanlig klass ...ibland med tolkar ...och ibland ännu värre när de inte kan spåket ...utan tolkar. Det om förberedelseklasserna är helt fel !! De ska slussas ut under högst 2 års tid . De ska inte helt och fullt gå i förberedelseklass , men de ska kunna tillgodogöra sej lektionerna innan de sätts i vanlig klass .

Eftersom NB sitter i majoriteten så blir deras uttalande mycket , mycket märkligt ! De sitter dessutom på posten som vice ordförande och är helt och fullt informerade eller har tillgång till all information om Vammarskolan .

De vet också att oppositionen har en längre tid lyft frågan om Vammarskolan och NB har inte reagerat ett dugg på det . Genom Helens fakta-inlägg så ger de fullt förtroende för skolledningen . Flera personer i NB sitter också i Kommunfullmäktige där Helen sa att inlägget var fakta och därmed är sant . Varför gick ingen Nybyggare upp och protesterade ????

Har bara en fråga till NB . Står ni bakom Helen och majoriteten där NI hävdar att NI har fullt förtroende för skolledningen ( dvs även er egen post som vice ordförande) och där lärarna är helt och fullt med på förändringsarbetet eller inte ?????

Hur som helst så måste detta utredas med en gång ....ni har haft en längre tid på er att veta att det inte står rätt till och ändå har ni inte lyft ett finger för att försöka lösa problemet utan detta var bara ett rent populistiskt försök att tvätta era  små solkiga men totalt orörliga fingrar som antagligen sitter fastbojade i knallröda fluffiga handbojor i aktern på den socialistiska slagskeppet som håller på att kantra i Valdemarsviken .

 

 

 

 

Kommentarer :

#1: Anonym

Vissa partier säger en sak innan och efteråt har dom inget sagt... Med färskt minne av nedläggningen av gryts skola.. Mvh Tony

Svar: Ja , just det partiet har väl inget kvar som de står för . Gryts skola är ett bra exempel .Men hur WIF skulle klarar sej själva är en annan. Nu sitter de i deras styrelse och gör allt för att kommunen ska betala alla saker .
Cizzie Kemle

skriven

Kommentera inlägget här :