Helena von Schantz

 Vet faktiskt inte om det kan komma närmre fakta än Helenas välformulerade blogg . Hon har varit med i processen som lärare på Vammarskolan . Hon känner Mats Nahlbom och är politiker . Hon har sett alla sidor på myntet . Läs o begrunda ! 

 

 

Helena von Schantz (L)

 
 

Vad är det som händer på Vammarskolan? Del 1

VALDEMARSVIK Vi är många som ställer oss den frågan. Jag var en av tre lärare som sade upp oss i våras så i nuläget vet jag bara vad jag får mig berättat. Men jag vet hur det var när jag lämnade skolan, och jag vet vilken sorts lärare, man, kollega och förtroendevald Mats Nahlbom är. Märit Wallin, Mats och jag skulle ha varit klassföreståndarkollegor om jag hade varit kvar på skolan, ett rektorsbeslut jag hälsade med glädje när jag fick det. Mats är en yrkeskunnig och skicklig lärare, en god kollega, en sansad och balanserad person som hanterar alla sina uppdrag samvetsgrant och väl, en person som i allra högsta grad förtjänar sina kollegors förtroende och skolledningens respekt. Det är chockerande och svårbegripligt att han skulle ha fått en skriftlig varning – en ovanlig och extrem disciplinär åtgärd. Saken blir inte bättre av att vi får så knapphändig information.

 

På kommunens hemsida påstås skolchef Jens Vesterlund ge mer information: Frågan är mer information om vad? Om grunderna för avstängningen får vi inte veta någonting mer än att det är ett personalärende. Det vi får veta är att ”rektor arbetar med löpande information till berörda”, något föräldrar bestämt har dementerat, och att förändringsarbetet har som syfte att ”alla elever ska få godkända betyg” – ett syfte rektor bestämt förnekade inför hela kollegiet under ett möte den 15 juni. Det handlade absolut inte om kunskapsresultaten – de var tvärtom goda och stigande. Skolchefen hävdar också att besluten var välförankrade: ”I samrådsmöten där medarbetare, elevhälsan och samverkansgrupp har deltagit enades man om att gå från de traditionella ämneslärarlagen till arbetslag…”. Det här stämmer heller inte alls. När vidden av omorganisationen kommunicerades till kollegiet i juni i år damp informationen ner som en bomb. Vi lärare blev chockade, oroade, förbryllade och kallade skolledningen till ett möte.  Samtliga arbetslagsledare dementerade under mötet att de skulle ha ställt sig bakom besluten. Motståndet var kompakt.

 

Men mot bakgrund av det kompakta motståndet de omfattande, oförankrade och sent aviserade förändringarna är det inte svårt att pussla ihop vad som har hänt och vad skyddsombudet, respektive arbetslagsledaren Mats Nahlboms roll blir i allt det här. Han representerar alla lärarna som skyddsombud, lärare som redan i våras var oroliga, stressade och visade tecken på ohälsa. Dessutom har han som lagledare att föra sitt lags talan inför skolledningen. Under det möte jag bevistade fanns inga tecken på närmande eller kompromiss. Det var en total klyfta mellan skolledningens bild och lärarnas. Lärare grät, rektor höjde rösten, samtalen gick i cirklar. Hur går det då för den som ska röra sig mellan de två lägren? För den som ansvarar för att förbättra en arbetsmiljö som lärarna beskriver som katastrofal?

 

I dag är Mats Nahlbom tillbaka i tjänst. Men utan ursäkt och dementier från skolledning och förvaltning. Det resultatet kan inte ses som acceptabelt. Fram med konkreta anklagelsepunkter och belägg utöver ord som står mot ord. I annat fall är det enda rätta en full pudel och ersättning till Mats Nahlbom för sveda och värk.

 

När det gäller förändringsarbetet bör det, som Anna Nilsson (M) uttrycker i NT, stoppas helt och ersättas av ett utvecklingsarbete som är utvärderingsbart och förankrat i kollegiet. Ja, även bland elever och föräldrar. Vi bor i en liten kommun. Det har sina nackdelar, men även fördelar. Vi talar med varandra. Vi lyssnar på varandra. Vi bryr oss om varandra. Låt det gälla även på Strömsvik.

 

 

Vi lever i en tid av stor och växande lärarbrist i ett land som brottas med låga och sjunkande kunskapsresultat, ökande snedrekrytering, låga och sjunkande resultat framför allt bland pojkar. På andra håll diskuterar man hur man kan avlasta lärarna dokumentation och elevvårdande uppgifter, hur man kan locka dem att stanna kvar i yrket, hur man kan höja resultaten, öka likvärdigheten, förbättra arbetsmiljön och minska stressen. Varför gör man då precis tvärtom i Valdemarsvik? I en kommun som har svårare att locka kvalificerad personal än grannkommunerna? Den frågan vill jag gärna få besvarad. Varför inte på kommunens hemsida.

 

Vad är det som händer på Vammarskolan, del 2? Där kommer jag att resonera kring arbetslag- ämneslag – ena halvan av den omorganisation som lärarna så bestämt motsätter sig.

Del 3 kommer att handla om de indragna förberedelseklasserna, betygsdirektiven och integrationsarbetet på Vammarskolan.

Kommentera inlägget här :